ELEKTROSKOP

elektroinstalacje i pomiary

POMIOIARY

windows

ikonaM2Elektroskop pewność profesjonalnie wykonanej instalacji elektrycznej.

ZAKRES USLUG ELEKTROINSTALACYJNYCH
Prace wykonujemy:
- nowe projekty od podstaw
- modernizacje istniejących instalacji.
      Pracujemy w oparciu o gotowe projekty bądź w uzgodnieniu potrzeb Klienta, przygotowujemy indywidualny projekt instalacji.
      Świadczymy uslugę konserwacji istniejących układów elektroinstalacyjnych.
bezpieczny i niezawodny.
Na nasze prace udzielamy stosownych gwarancji.

UWAGA!
       Praca z elektrycznością jest niebezpieczna, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, praktyki i sprzętu lepiej zlecić wykonanie pracy profesjonalnej firmie. W naszej praktyce spotykaliśmy się z sytuacjami gdzie instalacja została wykonana przez osoby bez stosownej wiedzy (na „czuja”) co stwarzało niebezpieczeństwo porażenia prądem czy pożaru.

       Miejmy też na uwadze, że prawidłowe wykonanie pracy za pierwszym razem pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i unikniecie ryzyka. Nasi zawodowi elektrycy posiadają niezbędne wykształcenie, praktykę, odpowiednie uprawnienia i licencje.

KOSZT USŁUGI OBLICZANY JEST INDYWIDUALNIE
Cena uwzględnia:
- zakres,
- termin
- zakładane godziny wykonania prac
lub:
wg stawek za tzw. punkt elektroinstalacyjny.

       Zachęcamy do kontaktu, a wyślemy technika celem dokonania stosownych ustaleń – to nic nie kosztuje.

ikonaM1OFERTA  - usług elektroinstalacyjnych i pomiarowych

 

POMIARY ELEKTROINSTALACYJNE
Zgodne z zapisami polskiej normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz prawa Dz.U. z 2019 r. poz. 755 wykonujemy pomiary:
- okresowe
- przyłączeniowe
Naszych Klientów obejmujemy coroczną opieką serwisową i pomiarową.

ZAKRES PRAC POMIAROWYCH (sprawdzenie)
- rezystancji izolacji przewodów i kabli
- impedancji pętli zwarcia
- skuteczności działania urządzeń różnicowo – prądowych
- rezystancji uziemień (ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach Ex)
- instalacji odgromowej obiektów
- natężenia oświetlenia terenu zewnętrznego
- natężenia pomieszczeń biur, hal produkcyjnych, korytarzy etc.
- natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych

OFERTĘ KIERUJEMY (do)
- przedsiębiorstw państwowych
- firm prawa cywilnego
- osób prywatnych

REALIZACJE WYKONUJEMY
- obiektach użyteczności publicznej
- placówki oświatowe
- lokalach mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych
- budynkach przemysłowych, magazynowych itp.
- placach budów

ZLECENIA WYKONUJEMY
W godzinach dogodnych dla Klienta, aby w najmniejszym stopniu zakłócać działalność podstawową Naszego zleceniodawcy.

DOKUMENTACJA
Prawidłowość wykonanych prac elektroinstalacyjnych potwierdzamy stosowną dokumentacją zgodności.

CENY USŁUG POMIAROWYCH i SERWISOWYCH NIE SĄ OPARTE NA "SZTYWNYCH" CENNIKACH