ELEKTROSKOP

elektroinstalacje i pomiary

ikonaM1aOFERTA  - usług elektroinstalacyjnych i pomiarowych  POWROT

POMIARY ELEKTROINSTALACYJNE
Zgodne z zapisami polskiej normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz prawa Dz.U. z 2019 r. poz. 755 wykonujemy pomiary:
- okresowe
- przyłączeniowe
Naszych Klientów obejmujemy coroczną opieką serwisową i pomiarową.

ZAKRES PRAC POMIAROWYCH (sprawdzenie)   ikonaM2- rezystancji izolacji przewodów i kabli
- impedancji pętli zwarcia
- skuteczności działania urządzeń różnicowo – prądowych
- rezystancji uziemień (ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach Ex)
- instalacji odgromowej obiektów
- natężenia oświetlenia terenu zewnętrznego
- natężenia pomieszczeń biur, hal produkcyjnych, korytarzy etc.
- natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych

OFERTĘ KIERUJEMY (do)
- przedsiębiorstw państwowych
- firm prawa cywilnego
- osób prywatnych

REALIZACJE WYKONUJEMY
- obiektach użyteczności publicznej
- placówki oświatowe
- lokalach mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych
- budynkach przemysłowych, magazynowych itp.
- placach budów

ZLECENIA WYKONUJEMY
W godzinach dogodnych dla Klienta, aby w najmniejszym stopniu zakłócać działalność podstawową Naszego zleceniodawcy.

DOKUMENTACJA
Prawidłowość wykonanych prac elektroinstalacyjnych potwierdzamy stosowną dokumentacją zgodności.

CENY USŁUG POMIAROWYCH i SERWISOWYCH NIE SĄ OPARTE NA "SZTYWNYCH" CENNIKACH